Работилници
[Промени] | BBLink: [page=28]Работилници[/page] | [докладвай]


Когато героят стане занаятчия (V-то ниво), в замяна на 500-те жълтици, които е дал за преминаване на нивото, получава правото да избере една от много възможни професии.

Внимание: този избор не е за цял живот, винаги може да промените професията си. Всяка смяна обаче ще ви струва 100 жълтици.

Списъкът на всички възможни професии (работилници) е в дясното меню. Онези над чертата могат да се изберат при преминаване в V-то ниво, а под чертата са по-специални и могат да бъдат избрани само ако разрушите първоначалната си работилница, за да направите нова. Освен това не всеки град позволява построяването на специална работилница. В Царство България единствените специални работилници са мандрите, налични в Ловеч и в столицата Велико Търново.

Смяната на работилница може да се окаже полезно, ако искате да преминете с по-малко жълтици към ниво VI.

Работата по професията е доста разнообразна, като времето за работа може да бъде от 1 до 22 часа. Докато сте заети в работилницата си, естествено, няма да може да работите никъде другаде.

Влияние на интелекта

Характеристиката интелект ще ви помогне да работите по-бързо и по-ефективно в работилницата, като за всеки 51 точки интелект времето на работя намалява с около 4%. Времето за работа винаги се закръгля в полза на играча, т.е. за да се намали една работа от 22 часа на 21 часа ще ви трябват около 30 точки интелект.

Препоръки

Когато избирате първата си работилница е най-добре да се свържете с кмета на града, за да разберете от какви занаятчии има нужда вашия град.

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.