Поле с Маслини
[Промени] | BBLink: [page=10]Поле с Маслини[/page] | [докладвай]


Произвежда:
Маслина
цикъл

Дни от 1 до 13: Маслините растат сами.
Ден 14: Съберете ги или наемете работник (полезни точки за сила )

постъпления

Поле 1: 5 килограма маслини
Поле 2: 3 до 4 килограма маслини в зависимост от използваните характерни точки