Ферми
[Промени] | BBLink: [page=13]Ферми[/page] | [докладвай]

Животновъдните ферми, полетата с житни култури и зеленчуковите градини представляват допълнителен източник на доходи за героя. Всеки човек може да има до 2 полета, намиращи се в същия град, където се намира къщата му.

Работата на полето отнема 22 часа и не може да се работи на друго място едновременно с това. Продукцията е налична в домашния инвентар при смяната на деня . Освен да работи сам, човекът може да наема и други герои, които да работят на неговото поле.

Придобиване на поле

Първото си (безплатно) поле, героите получават когато достигнат III-то ниво, с изключение на онези избрали да бъдат скитници. Тогава те могат, пак безплатно, да изберат и какъв вид поле да бъде това. Най-често за първо поле се препоръчва хората да избират царевица или зеленчуци.

За второто поле има две възможности - да се купи направо от страницата "Моето второ поле" срещу 500 жълтици (+ още 50 жълтици за избор на вид поле) или да се отиде на пазара на земя (от страницата на Кметството) и да се потърси изгодно второ поле. Последното има редица преимущества и се препоръчва за всички нови играчи. Преимуществото за героя, когато избира поле т.нар. "втора ръка" е че може да му излезе по-изгодно. Не рядко има играчи, които в желанието си да се отърват по-бързо от имота си и да се преместят в друг град, пускат полета за по 400 жълтици. Освен това може да си спестите и 50-те жълтици за избор на вид поле, тъй като може предварително да узнаете какво поле купувате от продавача. Другото предимство да изберете поле от пазара на земя е, че парите, които давате за полето не излизат извън играта, а просто сменят собственика си. Ако си купите поле направо от страницата "Моето второ поле" изхарчените 550 жълтици отиват в нищото.

Имайте предвид, че производителността на второто поле е намалена с приблизително 25% (приблизително с 15% ако полето е за животни).

Смяна на поле

Смяната на поле от един вид с друг е възможна по всяко едно време, като това ще ви струва 50 жълтици. Препоръчително е да смените полето си след като сте завършили текущия цикъл на полето за да не загубите евентуално почти готовата продукция. След смяната на деня ще можете да започнете да обработвате новото си поле.

Обикновени и специални полета

Шестте основни полета, които могат да бъдат избрани във всеки град са: царевица, жито, зеленчуци, прасета, крави и овце. Останалите шест са специални и могат да бъдат избирани само в определени градове. В Царство България, във Велико Търново и Ловеч е възможно да бъдат избрани млекодайни овце. От тях се произвежда овче мляко, с което мандраджиите правят луксозни стоки.


Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.