Царство България
[Промени] | BBLink: [page=35]Царство България[/page] | [докладвай]

Герб:

Население:
688 души към 13.10.1467

Боляр: Diesel (ДДБ)
Царство България е едно от над 20 царства в рамките на Ренесансова Европа. То се състои от една единствена област, България, в която са разположени 8 града.

География
България има стратегическо положение на Балканския полуостров, разположена между 4 други области:
 1. на север - Принципат Влахия
 2. на запад - Кралство Сърбия
 3. на юг - Гърция
 4. на югозапад - Одринския санджак
На изток Царство България има излаз на Черно море и разполага със стратегическото морско пристанище Анхиало, на 4 възела източно от столицата Търново.

Населени места

В България има 8 града:
 1. Търново ( столица )
 2. Ловеч
 3. Враца
 4. Кутловица
 5. Лом
 6. Видин
 7. София
 8. Самоков

Пристанища

Царство България разполага с общо 4 пристанища:Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.