Видин
[Промени] | BBLink: [page=36]Видин[/page] | [докладвай]


ВИДИН
Ресурс: дърва
Кмет: rikolinik
География

Видин е най-северозападният град в Царство България, разположен на северозапад от Лом. Градът е с важно стратегическо положение, тъй като граничи с две други области: Сърбия и Влахия посредством три пътя. Най-старият от тях е пътят към Смедерево, а от лятото на 1467 година възникват два нови пътя: един към Ягодна (в Сърбия) и един към Слатина (във Влахия). С това стратегическото положение на Видин се засилва още повече.

Ресурси

Видин разполага с гора, където се добиват дърва. Освен това гражданите могат да работят в златната мина на северозапад от града или в желязната мина, разположена между Видин и Лом.

Персонажи - жители на Видин
Разположение на картатаЗабележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.