Мина
[Промени] | BBLink: [page=64]Мина[/page] | [докладвай]

Мините (железни и златни) и кариерите (глина, камъни и сол) се управляват от Инспектора по мините и инфраструктурата , който е назначен от Боляра . Във всяка област може да има една или повече мини. Общият брой на мините в Царство България е 9. Разположени са както следва:
Работниците , които работят там, произвеждат ресурси за нуждите на царството, които отиват директно в хазната на областта.

Заплатата за един пълен работен ден (22 часа) варира от 15 до 17 жълтици. Заплатата се изплаща в края на работния период. Възможно е да се работи и в по-кратки интервали, като надникът съответно се променя по следната формула:
Както е видно, работата на по-малки интервали е по-изгодна от целодневната работа. Така например, ако човек работи 22 пъти по 1 час ще получи 45 жълтици вместо 15 жълтици.

Докато работите в мината, не може да работите на друго място.


Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.