Самоков
[Промени] | BBLink: [page=41]Самоков[/page] | [докладвай]


САМОКОВ
Ресурс: дърва
Кмет: Nukko
От: 30.10.1467
География

Самоков е най-южният град на Царство България, разположен на 2 възела южно от София. Градът има стратегическо положение, като граничен с други две области: Турция (Одрин) на изток и Гърция (Серес) на юг. Харманли (Турция) се намира на 8 възела източно от Самоков, докато Серес и Бяло море са само на 4 възела в южна посока.

Ресурси

Основният ресурс в Самоков е гората, където се добиват дърва. Освен това гражданите могат да работят в една от двете желязни мини: на северозапад от града, която се намира между София и Самоков или на югоизток в посока Харманли. Характерно за югоизточната мина е, че тя е отворена доста рядко, тъй като работи по специфичен начин.

Персонажи - жители на Самоков

Nosweat

Разположение на картата