Гора
[Промени] | BBLink: [page=66]Гора[/page] | [докладвай]

Дървосекачеството е един от трите начина за добиване на ресурси, вътре в града. Другите са овощарство и риболов. Работата трае 22 часа, като през това време не може да работите никъде другаде. В края на работния ден получавате произведената продукция в домашния инвентар.Продуктивност

Броят на добитите дърва зависи от това какъв вид дърво сечете и дали използвате собствена брадва или наета от кметството.
 1. Ела (лилаво): от 2 до 4 броя дървета
 2. Топола (червено): от 3 до 4 броя дървета
 3. Бук (жълто): от 4 до 5 броя дървета
 4. Дъб (зелено): от 4 до 6 броя дървета

Реалната бройка добити дървета е +1 към горепосочената. Ако използвате собствена брадва, то вие получавате това дърво. Ако използвате брадва, наета от Кметството, то допълнителната бройка дърво отива в инвентара на Кметството.Необходими умения
 1. Интелект
  Както и с другите дейности, колкото повече интелект имате, толкова повече опити да сечете ще може да направите.

  1. От 0 до 8 точки: 1 опит
  2. От 9 до 18 точки: 2 опита
  3. От 19 точки нагоре: 3 опита

  Забележка: не можете да сечете дърво, което е вече заето от друг. Този опит няма да се зачете и ще може да изберете друго дърво.

 2. Сила
  Колкото по-силен е един човек, толкова по-дебели дървета може да сече:

  1. Ела: от 0 до 4 сила
  2. Топола: от 5 до 9 сила
  3. Бук: от 10 до 14 сила
  4. Дъб: от 15 сила нагоре

Препоръки

Към настоящия момент, имайки предвид борсовата цена на дървото от около 4.5 жълтици, дървосекачеството е най-доходоносното занимание от трите в града (гора, езеро и овощна градина). Все пак, преди да започнете е добре да натрупате поне 15 сила и 19 интелект с цел да сечете директно дъбове. Съветите по-долу са именно имайки предвид, че сечете дъб:

- ако видите следния текст: "6 отчетени дървени трупи", то вие ще получите максималния добив. Ако ви остават още опити за сечене, не ги използвайте!
- използването на собствена брадва е за предпочитане - така приходите ви ще са малко по-високи
- ако на първия и втория опит сте попаднали на дъб с "4 отчетени дървени трупи" задължително използвайте и третия си опит
- ако на първия опит сте попаднали на 5 трупи, а при втория си опит на 4 трупи, върнете се на първото дърво
- ако на първия и втория си опит сте попаднали на дъб с 5 отчетени дървени трупи не използвайте третия си опит! Има по-голяма вероятност да попаднете на дъб с 4 трупи, отколкото на такъв с 6

- непотвърдена информация: вероятността да попаднете на дъб с 4 трупи е около 20%, на дъб с 5 трупи около 70% и на дъб с 6 трупи около 10%
- ако сте се екипирали с бобър ще имате шанс за +1 дърво при всяко отиване в гората. Шансът е 40% ако сечете дъб с 4 трупи, 50% ако сечете дъб с 5 трупи и 60% ако сечете дъб с 6 трупи