Овощна градина
[Промени] | BBLink: [page=65]Овощна градина[/page] | [докладвай]

Брането на плодове в овощната градина е един от трите начина за добиване на ресурси вътре в града. Другите са дървосекачество и риболов. Работата трае 22 часа, като през това време не може да работите никъде другаде. В края на работния ден получавате произведената продукция в домашния инвентар.


Продуктивност

Всеки ден добивът на всяко едно поле е различен. В зависимост от цвета на полето добивът варира от 120% до 250%. 100% добив отговарят на 1 плод.
 1. Лилаво: 120% до 140%
 2. Синьо: 139% до 179%
 3. Червено: 144% до 204%
 4. Зелено: 148% до 228%
 5. Жълто: 150% до 250%
Забележка: лилавите полета са ниските дървета в най-долната част, отсам на пътя.

Остатъкът над 100% (1 плод) или над 200% (2 плода) се пази за следващото бране. Така например добив 150% означава, че ше получите 1 плод и ще имате 50% към добива за следващото бране. Ако на следващото бране попаднете на поле с 224% добив, ще получите 2 плода и ще имате общ остатък от 74%.

На едно поле може да работи само един човек. Ако случайно попаднете на поле, вече заето от друг човек, този опит не се зачита и ще може да изберете свободно друго поле, на което да работите.

Необходими умения
 1. Интелект
  Колкото по-"умен" е един човек, толкова повече може да опитва различни полета. Ако добивът на някое поле не ви харесва, може да изберете друго. Формулата е следната: минимум 2 опита и по 1 допълнителен опит за всеки 3 точки интелект:

  1. От 0 до 2 точки: 2 опита
  2. От 3 до 5 точки: 3 опита
  3. От 6 до 8 точки: 4 опита
  4. ...
  5. От 252 до 254 точки: 84 опита

 2. Сила
  Колкото по-силен е един човек, толкова по-нависоко може да се качи да бере:

  1. Лилаво: от 0 до 4 сила
  2. Синьо: от 5 до 9 сила
  3. Червено: от 10 до 14 сила
  4. Зелено: от 15 до 19 сила
  5. Жълто: от 20 сила нагоре

Инструменти

Два предмета помагат в брането на плодове: малка и голяма стълба. Без стълба ще може да берете само от лилавите или сините полета, с малка стълба ще може да достигнете червените полета, а с голяма стълба ще може да берете от всички полета.