Езеро
[Промени] | BBLink: [page=67]Езеро[/page] | [докладвай]

Риболовът е един от трите начина за добиване на ресурси, вътре в града. Другите са овощарство и дървосекачество. Работата трае 22 часа, като през това време не може да работите никъде другаде. В края на работния ден получавате произведената продукция в личния инвентар.Продуктивност

Всеки ден, всяко квадратче в езерото носи различно количество продукция (риба) в зависимост от това, колко навътре в езерото се намира. Добивът варира от 70% до 133% като 100% отговарят на 1 риба.
 1. Ред 0 (най-долу): от 70% до 80%
 2. Ред 1: от 73% до 85%
 3. Ред 2: от 75% до 89%
 4. Ред 3: от 77% до 93%
 5. Ред 4: от 78% до 96%
 6. Ред 5: от 79% до 99%
 7. Ред 6: от 80% до 102%
 8. Ред 7: от 80% до 104%
 9. Ред 8: от 81% до 107%
 10. Ред 9: от 81% до 109%
 11. Ред 10: от 82% до 112%
 12. Ред 11: от 82% до 114%
 13. Ред 12: от 82% до 116%
 14. Ред 13: от 83% до 119%
 15. Ред 14: от 83% до 121%
 16. Ред 15: от 83% до 123%
 17. Ред 16: от 84% до 126%
 18. Ред 17: от 84% до 128%
 19. Ред 18: от 84% до 130%
 20. Ред 19 (най-горе): от 85% до 133%

Забележка: ако добивът е под 100% и нямате остатък от предходния ден, то не получавате риба, но процентите се прехвърлят като остатък за следващия ден. Ако добивът е над 100%, то получавате 1 риба и остатъка пак се прехвърля за следващия ден. Така е напълно възможно в някои дни да не получите нито една риба, а в други дни да получите две.

Споделяне на информацията

За разлика от другите две дейности (овощарство и дървосекачество) при риболовът е възможно няколко души да ловят риба на едно и също място. Затова е в интерес на рибарите да комуникират помежду си и ако открият място с висок процент на добив да го споделят с останалите. Така всички биха получили по-голям улов. Възможните места за това са в градския форум или пък в специалния раздел тук.

Необходими умения
 1. Интелект
  Високото ниво на интелект позволява на рибарите да опитат късмета си повече пъти. Ако добивът на някое поле не ви харесва, може да изберете друго. Броят на опити спрямо интелекта е съответно:
  1. От 0 до 4 точки: 2 опита
  2. От 5 до 9 точки: 3 опита
  3. От 10 до 14 точки: 4 опита
  4. ...
  5. 250+ точки: 52 опита

 2. Сила
  Колкото повече точки сила имате, толкова по-навътре в езерото може да ловите:
  1. 0 точки - само ред 0
  2. 1 точка - редове 0 и 1
  3. 2 точки - редове 0, 1 и 2
  4. ...
  5. 19+ точки - всички редове

Лодка
За да ловите на някой от първите 6 реда няма нужда да имате лодка. За да ловите по-навътре обаче задължително трябва да се сдобиете с такава.