Интелект
[Промени] | BBLink: [page=52]Интелект[/page] | [докладвай]

Интелектът е една от характеристиките на вашия герой. Точките интелект, които притежавате са видими в менюто Моята личност -> Моят профил.

Максималният брой точки е 255.

Има много начини за увеличване на интелекта сред които:

Притежанието на специалния предмет Чаша на хан Крум, отнема -50 точки от интелекта.

Друг уникален предмет, брадвата на Робер Жискар, дава бонус от +50 точки интелект.

С повече точки интелект героят има възможност да:
Интелектът оказва влияние и при избора на ПЪТ, когато се преминава към Шесто ниво.

С 60 точки интелект, човек може да избере Пътят на Държавата или Пътят на Армията, но се нуждае също от 60 точки сила и 120 точки чар.
Със 120 точки интелект може да избере Пътят на Църквата или Пътят на Медицината, но се нуждае и от 60 точки чар и 60 точки сила.

При следните три неща, ролята на интелекта е, колкото повече, толкова повече. При 0 точки интелект няма бонус, при 255 точки интелект има 20% бонус, а между 0 и 255 точки бонусът се покачва пропорционално: