ПЪТ: МЕДИЦИНА
[Промени] | BBLink: [page=83]ПЪТ: МЕДИЦИНА[/page] | [докладвай]

Последователност на изучаване на науките

М1 - Основи на биологията
М2 - Елементи на анатомията
Изучават се М1 на 90% и М2 на 75% за да се започне М3
----------------------------------
М3 - Основи на медицината
----------------------------------
Изучава се М3 на 100% за да се започнат М4 до М7
----------------------------------
М4 - Основи на химията
М5 - Първа помощ
М6 - Астрология
М7 - Напреднала медицина
----------------------------------
Изучава се М7 на 100% за да се започнат М8 и М9
----------------------------------
М8 - Билколечение
М9 - Ботаника
----------------------------------
М10 - Дестилация
М11 - Основи на фармакологията
М12 - Основи на физиологията
М13 - Напреднала фармакология
М14 - Напреднала физиология