ПЪТ: ЦЪРКВА
[Промени] | BBLink: [page=81]ПЪТ: ЦЪРКВА[/page] | [докладвай]

Последователност на изучаване на науките

Езиците могат да се изучават само с посещаване на лекции. Единствено е нужно да имате гръцки на 55% за да прочетете книгите.

Първи етап - Основни умения при църковния път.
Р4 - Моралните принципи на Аристотел
Р5 - Логика
Р6 - Смисълът на съществуването
Р7 - Сътворение
Р8 - Римската църква: история и организация

Тези науки могат да бъдат изучавани едновременно и непоследователно без изискване за някаква друга наука.

Втори етап:
Р14 - Седем неща. Може би седмото небе. Или по-добре: седмия потомък на седмия син
Р15 - Удоволствие и наслада
За да изучавате някое от тези две умения се изискват 100% от Римската църква: история и организация за да се надвишат 50%, и 100% от Моралните принципи на Аристотел за да се надвишат 75%.

Трети етап:
Р9 - Богословие
Р11 - Въздържание
Р12 - Право
Р13 - Приятелство

Всяко едно от тези четири умения изисква ученикът да прочете дадена Книга, за да може да надвиши 20%. Това означава, че въпросните предмети могат да бъдат изучавани без предварителни условия до 20%, но тъй като 50% знания могат да бъдат придобити от четене на всяка книга два пъти, се препоръчва да започнете с четене на книгите. По този начин, ще достигнете 50% в умението само за два дни. /пестите и време и пари/

Забележки:
- всяка книга трябва да се прочете два пъти, след което студентите ще получат процент от 50% в желаното умение.
- ако случайно вече имате науката, на някакъв процент от 0% до 50% - още с първото прочитане на книгата, процентът на знания ще стане 50%.
-За да можете да прочетете изискваните книги, трябва да владеете гръцки език на ниво 55% или повече.


Богословие изисква два пъти прочитане на книгата "Никомахова етика: I - учение за Богословие", за да достигне до 50%.

Въздържание изисква два пъти прочитане на книгата "Никомахова етика III: Решителност и въздържание - Аристотел - гръцки", за да достигне до 50%.

Правото изисква два пъти прочитане на на книгата "Никомахова етика V: Правото - Аристотел - гръцки" за да достигне до 50%.

Приятелството изисква два пъти прочитане на книгата "Никомахова етика: Book VIII - Приятелство", за да достигне до 50%.

След прочитане на книгите, се изисква 100% от Римската църква: Организация и история, за да се надвишат 50% в тези науки, и 100% от Моралните принципи на Аристотел за да се надвишат 75%.

Четвърти етап:
Р10- Добродетели

Добродетелите изискват два пъти прочитане на на книгата "Никомахова етика: II - Добродетелност" за достигане на 50% и веднъж прочит на книгата "The Никомахова етика: IV - Другите добродетелите" за да преминете бариерата след 51%.
За да можете да прочетете изискваните книги, ви е необходим Гръцки език на ниво 55% или повече.
След прочитане на книгите, се изисква 100% от Римската църква: Организация и история, за да се надвишат 50% в тези науки, и 100% от Моралните принципи на Аристотел за да се надвишат 75%.

Пети етап:
Р16 - Онтология: наука за смисъла на съществуването
Р17 - Теология: наука на висшите причини

Двете науки изискват 100% от Моралните принципи на Аристотел и 100% от Смисълът на съществуването за да надвиши 20%.
След това изискват 100% от Логика за да надвишат 60% и 100% от Сътворение за да достигнат до 70%.

За да надхвърли 70%, Онтология: наука за смисъла на съществуването се изисква четенето на книгата "Метафизика Γ (Gamma) - Аристотел" (наречена "Метафизика C - Аристотел - гръцката" на английски език). Тази книга изисква Гръцки език от 85% или повече, и е достъпна само във Франция.
Това умение позволява да се печели от проповядване. То също така дава Луксозни Точки /oт тези божествените/ за всички Ниво 4 граждани, независимо от техния избран път.

За да надхвърли 70%, Теология: наука на висшите причини се изисква четенето на книгата "Метафизика A - Аристотел". Тази книга изисква Гръцки език на ниво 65% или повече.
Това умение позволява да се печели от проповядване.
Източник - Emeria 29.01.2015