ПЪТ: АРМИЯ
[Промени] | BBLink: [page=82]ПЪТ: АРМИЯ[/page] | [докладвай]

Последователност на изучаване на науките

---------- Военни науки ----------
А/A1 - Основи на военното изкуство (изучава се самостоятелно)
А/A2 - Основи на тактиката (изисква за над 20% 100% A1)
А/A3 - Основи на стратегията (изисква за над 5% 100% A1)
А/A4 - Висш курс по стратегия (изисква 100% A1, за над 10% изисква 100% A3, за над 50% изисква 100% A2 и за над 70% - 100% S1)