ПЪТ: ДЪРЖАВА
[Промени] | BBLink: [page=80]ПЪТ: ДЪРЖАВА[/page] | [докладвай]

Последователност на изучаване

Каменоделството е самостоятелен клон и единствената наука в областта Технически науки. Няма специални изисквания.

Д/S1 - Основи на историята (изучава се самостоятелно)
Д/S2 - Наука за правителствените институции (изучава се самостоятелно)
Д/S3 - Основи на правото (изисква 100% S1 и S2, за да преминете 20%)
Д/S4 - Комуникационни технологии (изисква 100% S2, за да преминете 20%)
Д/S5 - Данъчно събирателни механизми (изисква 100% S2 и100% S1, за да преминете 30%)
Д/S6 - Търговия (изучава се самостоятелно)