Университет
[Промени] | BBLink: [page=136]Университет[/page] | [докладвай]

Университетът е една от трите институциите в Царство България (както и във всяка една област), наред със Съвета и Съда. Университетът е мястото, където героите от V-то ниво нагоре могат да изучават различни науки с цел тяхното усъвършенстване. Менюто на университета е достъпно, когато героят се намира в който и да е град и отиде в замъка.

Университетът е предназначен най-вече за ерудитите (герои ниво VI) и благородниците (герои ниво VII), макар че не е изключено и занаятчии (ниво V) да го посещават. Те обаче имат известни ограничения, което прави посещението на университета не особено практично.

От главната страница на Университета разполагате със следните възможности:

Факултети в университета на Царство България

Най-общо университета може да бъде разделен на 4 факултета: Всеки новопосветен ерудит (герой ниво VI) трябва задължително да избере един от горните 4 пътя, като има изискване за характеристиките, които той трябва да притежава. Освен задължителните 60 точки сила, кандидат-студентът трябва да има още:
Всички студенти без изключение могат да изучават всяка една наука, но избирането на даден път води до първоначален бонус в няколко науки от избраната област. Избирането на даден път, води до определени неща, достъпни единствено и само за героите от избрания път. Така например единствено медиците могат да отворят лекарски кабинет и само духовници могат да израстват в църковната йерархия.

Освен това има два факултета еднакво достъпни за всички и това са: