Съд
[Промени] | BBLink: [page=78]Съд[/page] | [докладвай]

Съдът е една от трите институциите в Царство България (както и във всяка една област междувпрочем), наред със Съвета и Университета.

Може да влезете в съда през менюто на замъка, достъпен във всеки един град. Възможните действия тук са няколко:

Ход на съдебен процес
Всеки съдебен процес има 4 възможни участници:
1. Съдия
2. Прокурор
3. Обвиняем
4. Свидетели

Съдебното дело започва когато бъде повдигнато от прокурор. Прокурори по съдебно дело могат да бъдат само Главния прокурор в Съвета или кметовете на всеки един град на областта.

В началото на съдебното дело Прокурора трябва да въведе обвинение, да представи доказателства за провинението, да посочи нарушението на Закона. Важно е Прокурора също така винаги да подписва своите обвинения и обръщение с име и дата на публикуване.

След като делото е повдигнато, и двете страни (прокуратура и обвиняем) имат право да призоват до двама свидетели за всяка страна. Тези свидетели могат да бъдат призовани по всяко време на процеса преди неговото завършване от Съдията.

След обвинението на Прокурора, следва Първо обръщение на защитата. То протича за период от минимум 2 дни. През тези два дни защитата има право да опише в делото своята пледоария.
След изтичането на тези два дни, ако все още няма защитна пледоария, Съдията има право да придвижи делото напред, оставяйки защитата без право на такава. Ако Съдията не се възползва от това право, времето за първата защитна пледоария е неограничено.

Придвижването на делото или публикуването на защитна пледоария активира следващия етап, който е втора обвинителна пледоария от страна на Прокурора по делото. Отново има период от 2 дни, в които ако Прокурора не въведе ново становище, Съдията може да предвижи процеса напред, по подобие на защитната.

След второто Прокурорско обвинение, защитата има право на втора защитна пледоария. По вече познатият сценарии, тя е с минимален срок от два дни, в който ако не е въведена, Съдията може да продължи делото напред или да даде още време.

След двете пледоарии, делото влиза за решение на Съдията. Съдията издава присъда или оневинява защитата.
Присъдата може да съдържа между 1 и 10 дни затвор.
Глобите в съда нямат лимит и Съдията може да въведе глоба във всякакъв размер. Все пак, има Харта за правомощията на Съдията, в която по последни промени всяка глоба над 300 жълтици не е регламентирана и трябва да бъде комуникирана с администрацията на играта.
При глоби над 300 жълтици е възможно делото да отиде на Апелативен съд (т.е. админска проверка) и там да бъде преразгледано.

Свидетелите са до две призовавания на всяка страна. Използвам думата призоваване, защото и Прокурора, и Защитата могат да призоват един и същи човек два пъти, или да се призоват сами, с което да си добавят допълнителни пледоарии.

Свидетелите могат да дадът показания през целия период на делото, от момента в който са призовани до завършването им от Съдията.

Законодателство
В Ренесансовите Кралства всяка държава може да определя сама своите местни Закони.
Всяка област има свое собствено законодателство, където е възможно да наложи правила за всичко, което не е ограничено от администраторите.

Така например, ако държавата не езабранила със Закон обирите и кражбите на своя територия, то това ги прави легални и обирджии не могат да бъдат съдени.

Най-общо казано, лимитациите за законодателство са следните:
1. Закона няма право да налага модел на игра и развитие за играчите, касаещи тяхното лично развитие. Ако дадена функция афектира само дадения играч, то тя не може да бъде противозаконна.
Т.е. нямат право да се отнемат права като избор на нива и професия, избор на научен път и т.н.
За сметка на това могат да се забранят обири например, защото те вредят и над други играчи.

2. Закона няма право да подлага на гонение играчи за провинения, обвързани с участието им в армия.
Това бе едно от последните нововъведения, обвързани с практиката всеки вражески войник, изпаднал, ранен, убит при битка веднага да бе съден с глоби и затвори.
Решението бе спорно, но за добро или лошо, бе прието.

3. Закона няма право да съдържа в себе си расистки, религиозни, етнически или национални лимитации.
Това правило се обяснява само.
Единственото позволено изключение е да се третират играчи като "жители на областта" или "чужденци". Т.е. имате право да обявите закон, който забранява на чужденци да преминават през страната, но нямате право да наложите закон, който забранява на специфична етническа, национална или религиозна група да го прави - примерно да забраните на сърби да преминават през страната.

Като цяло правилата са малко, и са двузначно описани, което създава доста проблеми на съдебно ниво в играта.
Няма да бъде рядкост да чуете някой недоволен от тези правила, а много хора намират в това администрацията за некоректна.

Апелативен съд
Всеки играч има право да отнесе своята съдебна присъда до апелация към админите.
Това се случва посредством тикети до админите през помощния център.

Основно правило, което редовно бива объркано, е че дело може да бъде вдигнато за апелация само след като бъде завършено.
Това отново е спорно правило, за което админите изхождат от факта, че няма как да апелират евентуална, а само състояла се присъда.

Приемане на Закони
Всяка област има право сама да определя, приема или анулира Закони.
В държавите, в които има Император/Цар/Султан, те не могат да налагат законодателство в областите, които са под техен контрол. В много държави има подобна практика, но тя не е задължителна за областите и те могат да не приемат наложеното.

Отново всяка област, според начина си на управление, има различни начини да приема или отхвърля Закони.

В Царство България, наложената практика е да има два типа "нормативни изисквания" - Закони и Декрети.
Закон да бъде приет или отхвърлен е нужно да бъде предложен в Съвета на Царство България и да получи одобрението на поне 7 от 12те съветника на Царството.
Декрета се налага от действащ Боляр и важи до отмяната му от действащ Боляр.
Ако Закон и Декрет си противоречат, то Закона е с по-голяма сила.

Актуалното Законодателство на Царство България е видимо и се поддържа от Болярите на Царството тук:
http://forum.renaissancekingdoms.com/viewforum.php?f=5140

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.