Царство / Област / Провинция
[Промени] | BBLink: [page=76]Царство / Област / Провинция[/page] | [докладвай]

Царството (термин срещан още като област, провинция и други) е обединение от няколко града, един измежду които е със статут на столица . За България терминът е Царство, но в различните държави областите могат да имат различни наименования. Примерно в Османската империя това са санджаци, във Франция - херцогства, в Англия - окръзи, в Германия (СРИНГ) - графства и т.н. По-долу ще говорим за всички тях като област или провинция.

Областите се групират в кралства и империи, но не навсякъде. На Балканите областите са повече или по-малко независими, като изключение правят трите турски санджака, образуващи Османската империя. Във Франция 27 области образуват Кралство Франция, Свещената Римска Империя (SRING или СРИНГ) е образувана от 20 области, Кралство Англия от 4 области и т.н.

Основна характеристика на всяка една област е нейния престиж, от който зависи нейната репутация в света на Кралствата.

Съществуват няколко институции, които действат съвместно в управлението на областта:
Всички тези институции са достъпни, когато героят се намира в даден град и посети замъка .
Възможно е да се правят дарения на областта под формата на жълтици.

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.