Ректор
[Промени] | BBLink: [page=138]Ректор[/page] | [докладвай]

Ректорът ръководи университета на областта.

Той се назначава от действащия Боляр и може да бъде сменен по всяко едно време. В Царство България е прието мандатът на ректора да трае два месеца.

Основното задължение на ректора е да определя седмичната програма на университета, т.е. кои науки и от кого ще бъдат преподавани. Всеки един човек, отговарящ на изискванията, може да се кандидатира за лектор и да преподава срещу тарифа от 10 до 50 жълтици на студент, но единствен ректорът определя кой точно ще преподава. Масова практика е ректорът да изготвя предварително програмата, след което се подават заявки от кандидат-лекторите. Ректорът утвърждава и публикува окончателната програма с предметите и кой лектор кога ще преподава. Всичко това става във форума към играта, в раздел "Български университет".

Освен ако Съветът на областта не е решил друго, ректорът не получава заплата за своята дейност.

Назначаването за ректор, носи на героя 50 точки влияние .


Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.