Съвет
[Промени] | BBLink: [page=74]Съвет[/page] | [докладвай]

Съветът е институцията, отговорна за администрацията на областта.

Членовете му се избират от всички жители във всички градове в областта за период от 2 месеца, посредством областни избори.

Начело на Съвета стои Боляр. Обърнете внимание, че тази титла се дава в Царство България на най-важният от съветниците, но в други области и провинции длъжността може да носи различно наименование, като Крал, Дюк и т.н. При създаването на Царство България титлата носи името Херцог.
Функциите на останалите 11 съветници се определят от Боляра, като те могат да бъдат:
Винаги най-малко двама от съветниците нямат роля. Тъй като в областните избори могат да участват повече от една съветническа листи, често се случва тези двама съветници да са от опозиционна на Боляра партия (листа). Възможно е също съветниците да изпълняват роли, извън определените по-горе (като например Външен министър), които са изцяло ролплей .

Постовете се разпределят от Боляраобикновено в първите 2 дни от мандата на съвета. След това Болярът има ограничен брой промени, които може да прави със съветниците. Ако Болярът реши, може да остави повече от двама съветници без роля.


Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.