Областни избори
[Промени] | BBLink: [page=198]Областни избори[/page] | [докладвай]

Избори за Съвет на област
Всяка Област в Ренесансовите Кралства има свои Съвет, съставен от 12 души.
Тези 12 души се избират посредством Изборите за Съвет на период от 60 дни.
Този период е непроменим.

Изборите за всяка област се провеждат по различно време, т.е. изборите за съвет в България не съвпадат по дати с изборите за съвет в Швейцария или в другите области, но подлежат на същите правила.

Оставащото време до края на следващите избори може да се види от Замък - Избори за Съвет

Регистрация и участие
Регистрацията за участие в изборите за съвет се извършва посредством създаването на листа за съвет.
Тази опция се отключва за всеки играч в дадената област 30 дни преди края на Изборите за съвет.
Регистрацията изисква заплащането на 200 жълтици от страна на играча, който я създава, и попълването на останалите 11 места в листата.
При регистрация е нужно и да се избере име на листата (до 100 символа) и инициали на листата (до 5 символа).

ВАЖНО: Моля, не бъдете педанти, и при регистрация на листата не използвайте специални символи като %, &, * в инициалите и името й! Това на по-късен етап ще афектира известието за крайните резултати в изборите и то ще спре точно там, където има специален символ. Така например при листа "Педанти за България" (П@Б), вместо да видим резултат от вота, ще видим само "Педанти за България" (П и край на обявлението.

Играчът, който регистрира листата, заема първо място в нея и тази позиция е непроменима за листата.
Останалите 11 места също има своя номерация - второ, трето и т.н.
Тази номерация играе голяма роля, защото според спечелените гласове и проценти на вота, броя съветници, който вкарва листата, избира играчите в нея на база подредбата им. Т.е. ако дадена партия спечели 50%, то 6 души влизат в съвета от тази листа, и това ще бъдат хората под номер 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Ако след края на изборите някой от съветниците подаде оставка, то на негово място ще влезе следващия по номер участник в листата на съответната партия. Така например ако от партия с 5 съветника номер 4 подаде оставка, на негово място влиза участник номер 6. Ако после пък съветник номер 2 подаде оставка, ще влезе номер 7 и така. При пълно изчерпване на 12-те съветници, при напускане на съветник от листата остава празно място в Съвета и броя съветници намаля от 12 на 11.

Важно е да се отбележи, че при регистрирането на листата не е нужно да се запълнят всички 12 места в нея. Масова практика е например да се регистрира листа, и ако създателят на листата още няма яснота кои и как ще бъдат подредени като останали 11 участници, да вписва на местата произволни символи, най-често инициалите на листата. Така например ако играч Гошо създаде листа с име Педанти за България (ПБ) той може да сложи на останалите 11 места произволна дума като Педант или например инициалите ПБ.

До края на изборния процес листата трябва да изпълни следните изисквания, за да може да бъде гласувано за нея:
- Да събере обща сума от 1000 жълтици, които могат да бъдат дарени от всеки. Нужно е да се кликне на самата листа в менюто за Избори и там има бутон за настройване на сума и дарение.
- Да попълни ВСИЧКИ 12 участници с актуални имена на играчи.
- Всеки играч, попълнен в листата, трябва да отиде на Замък - Избори за Съвет и да натисне бутона "Потвърди"

При изпълнение на тези условия, листата е успешно регистрирана и ще може да получава гласове от останалите играчи на предстоящите избори.

Парите, дарени в листата, отиват в хазната на областта. Няма опция да се получи обратно дареното.

Ако участник потвърди участие, но в последствие се скара с другарчетата си от листата и реши, че не участва, той може да отиде на същото място и да откаже потвърждението си. Това не маха името му от листата - но докато не потвърдят всички, включително и отказалия се, тя няма да е активна и на практика този, който води листата, ще трябва да смени името и намери друг участник, ако иска да участва в изборите.

Листа за изборите не може да се регистрира в последните 2 дни от процеса.

Важно е да отбележим 3 неща.
- Хубаво е листата да бъде готова и напълно регистрирана преди настъпването на ден 6, защото тогава се отварят урните за гласуване.
- Веднъж бъде ли успешно регистрирана листата (тоест всички 12 са потвърдили, 1000 жълтици са платени), няма опция за отказ от участие в нея - тоест сценарият с разсърденото другарче е невалиден.
- Създателите и участниците в листата може да бъдат жители на други области и държави. Областите имат право със Закон да забранят участие на чужденци в избори. Т.е. няма забрана в кода играч от Бангладеш да регистрира и участва в листа за изборите в Индия, но Индия има право да каже със Закон, че това не е позволено и да го осъди.

Изборен процес

Отварянето на урните за гласуване се случва на ден 6-ти преди края на изборите за съвет.
Дори да има листа, готова за вота преди това, тя не може да получава гласове.

В изборите за съвет гласа си може да упражни всеки жител на дадената област, имащ адрес в един от нейните градове.
Ако дадена област например е превзела град на друга област, то жителите с адрес в новия град също могат да участват във вота.

Всеки жител има право да подкрепи само една листа от участниците в изборите. Това се случва като се натисне бутона "Гласувай" намиращ се под дадената листа.
Един път даден глас не може да бъде върнат - затова избирайте разумно и натиснете бутона, който е за вашите фаворити.

Жители, които има двойна титла благородник (платените функции Благородник и Рицар, активни едновременно и двата) гласуват с двоен вот на изборите. Този двоен вот се осъществява веднага при първото и единствено кликване, т.е. не трябва да цъкате два пъти за да отчете и двата вота, и не може да дадете по един глас за Педанти за България и Адютанти за България - може да имате само един фаворит.

В този период от 6 дни резултатите от вота не се знаят от нито един от участниците - няма екзит пулове и няма начин да се научи временното му състояние.

В последния ден от вота, след рефреша, изборите се изчисляват и излизат като изборен резултат в информационната агенция на КАП. Новите съветници се определят на база подредбата им в листите и това колко процента има всяка една листа и са актуализирани в списъка на Съветниците.

Изборни резултати и определяне на съветниците

Изборните резултати се калкулират в проценти от вота. Всяка партия получава видим процент по схемата Х,Х, тоест само до първото дробно число, но на практика и вторите десети играят роля.
При един участник на изборите, дори с 1 глас листата печели 100% от вота и всички нейни съветници влизат и оформят състава на Съвета.

Ако има повече от една участваща листа, всяка от тях вкарва участници в зависимост от спечелените проценти.
Процентите зависят от броя на получените гласове, тоест ако имаме избори с 2 листи и общо 100 гласували, то двете листи ще имат например 63 на 37 процента, според това коя е получила 63 гласа.

Всеки 8.66%, спечелени от дадена листа, гарантират участието на 1 съветник от нейната листа.

При участието на повече от една партия във вота, винаги има партии, които имат проценти "остатък", не оформящ нови 8.66%

При няколко партии с такъв остатък, за местата, които не са били запълнени със съветници, постигнали заветните 8,66% , тези незаети места попадат в така нареченото "разпределяне".
В зависимост от броя местата, партиите с най-висок остатък извън тези 8,66 процентови парчета, заемат остатъчните места.

Ето и няколко сценария за пример:
Листи : 2 - ББ и НН
ББ има 52%, а НН има 48%
ББ печели 6 сигурни места, защото има 6 "пакета" по 8,66% и остава с остатъчен вот от 2%
НН печели 5 сигурни места, защото има 5 "пакета" по 8,66% и остава с остатъчен вот от 6,66%
След като има 11 сигурни места, остава само 1 от 12те места за съветници на "разпределяне"
Тъй като НН има остатъчен вот 6,66%, а ББ има 2%, то това място се печели от партия НН.
Крайния резултат е 6 места за ББ и 6 места за НН.

Листи: 3 - ББ, НН и СС
ББ има 35%, НН има 33%, СС има 32%
ББ печели 4 сигурни места, защото има 4 "пакета" по 8,66% и остава с остатъчен вот от 0,36%
НН печели 3 сигурни места, защото има 3 "пакета" по 8,66% и остава с остатъчен вот от 7,02%
СС печели 3 сигурни места, защото има 3 "пакета" по 8,66% и остава с остатъчен вот от 6.02%
Има 10 заети места, тоест остават 2 за разпределяне.
Те се печелят първо от НН, като партията с най-голям остатъчен вот, и после от СС, като втората по остатъчен вот листа.
Крайния резултат е всяка листа с 4 съветници.

Според броя листи и техните проценти, тези резултати варират.

Встъпване на новия Съвет

След приключване на изборите, на всеки два дни има избори за излъчване на Боляр, който да оглави новият Съвет.
Всеки от избраните 12 съветници гласува за един от тези 12 (може и за себе си) в Изборите за Боляр.
Ако съветник не упражни вот за Боляр, то неговия глас се счита за "Въздържал се" и се отчита като липсващ.
Боляр става съветника, събрал подкрепа от поне 50.1% от другите съветници.

Тоест, при 12 гласували съветници, без нито един въздържал се, са нужни 7 гласа за избран Боляр. 6 гласа не са достатъчни, дори останалите 6 да не са за един кандидат. Тоест при вот за Боляр от 6 на 4 на 2, няма излъчен победител.
Ако има въздържали се съветници, то се намалява общия брой и се отчита не като 12, а като 11, 10 и т.н. според броя въздържали се. При един въздържал се например, 6 гласа са достатъчни, защото ще оформят 6/11 или мнонзиство от 54,54%

Ако няма излъчен Боляр на дадения тур, то следва нов тур. Всеки тур продължава 2 дни, и така до избирането на нов Боляр.

До избирането на нов Боляр, постовете в съвета и неговата работа се поддържат от предишния състав на Съвета.

С избора на нов Боляр, изборния процес за нов Съвет е завършен, и Боляра започва да ръководи своя мандат.

ВАЖНО:
Новите 60 дни до следващите избори започват в края на изборите за съвет, а не на изборите за Боляр. Тоест, ако имаме 20 неуспешни тура за Боляр, което са 40 дни, то мандата му ще бъде дълъг до изборите на следващия, което значи 20те дни оставащ мандат до новите избори за Съвет.

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.