Боляр
[Промени] | BBLink: [page=186]Боляр[/page] | [докладвай]

Болярът е човека, който ръководи Съвета на областта.

Той се издига от съветниците, избрани на изборите за Съвет. Веднага след приключването им, новоизбраните съветници имат на разположение 2 дни за да изберат измежду тях боляр. След това се оповестяват резултатите и за боляр се избира онзи, който е получил най-много гласове (минимум 6). В случай на равенство между двама кандидати (6 на 6 гласа) или ако никой кандидат не е събрал поне 6 гласа, започва ново гласуване от 2 дни и така докато не се избере Боляр според горните условия.

Една от първите задачи на Боляра е да определи длъжностите на останалите съветници, измежду следните:

Винаги най-малко двама от съветниците нямат роля. Тъй като в областните избори могат да участват повече от една съветническа листи, често се случва тези двама съветници да са от опозиционна на боляра партия (листа). Възможно е също съветниците да изпълняват роли, извън определените по-горе (като например Външен министър), които са изцяло ролплей .


Болярът може да:

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.