Наукa
[Промени] | BBLink: [page=137]Наукa[/page] | [докладвай]

Науките са знания (умения), които се придобиват в университета (достъпен от замъка , вътре в града), посредством няколко различни начина: В зависимост от избрания Път на героя, те имат различно приложение: Някои науки не са свързани с нито един от пътищата по-горе. Това са:
Когато героят е изучил дадена наука на 100%, то той може да изнася лекции в университета (с изключение на езиците , които могат да бъдат преподавани, изучени от 80% нагоре)

За всяка изучена наука на 100%, героят получава по 125 точки лукс (дори и все още да не сте достигнали VII-мо ниво )


Всички науки на едно място

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.