Е3/L3 - Съвременни езици
[Промени] | BBLink: [page=97]Е3/L3 - Съвременни езици [/page] | [докладвай]

  1. Първоначални изисквания
  2. Няма.

  3. Начин на изучаване
  4. Само с учител!

  5. Ограничения
  6. Няма.

  7. Ползи
  8. Съмнителни.