Е0/L0 - Арабски език
[Промени] | BBLink: [page=98]Е0/L0 - Арабски език [/page] | [докладвай]

  • Първоначални изисквания
  • Няма.

  • Начин на изучаване
  • Само с учител!

  • Ограничения
  • Няма.

  • Ползи
  • Позволява прочитането на определени книги.