Църковна йерархия
[Промени] | BBLink: [page=150]Църковна йерархия[/page] | [докладвай]

Това е кратко описание на църковните длъжности. За пълното устройство на Църквата посетете тази страница.
  1. Най-ниско в църковната йерархия стоят изповедниците . Те се назначават от местните свещеници и единствената им роля е да дават изповеди на енориашите.
  2. Местните свещеници са следващи в йерархията. Макар че стоят на сравнително ниско стъпало те вършат доста работа (както в много други области на живота). Избират се от енориашите за период от 45 дни и основните им задължения включват приготвяне на литургии и даване на изповеди .
  3. Членовете на епископския съвет (наричан още съвет на епархията ) стоят в средата на църковната йерархия. Те се назначават пряко от епископа и длъжностите им са разнообразни, но като цяло имитират тези на областния съвет.
  4. Епископът е една от най-важните фигури в Църквата. Назначава се или от патриарха (както е в нашия случай), или от папата (във Франция), или от краля (в Англия) и т.н. Неговата роля е да управлява поверената му църковна област, наречена епархия , по подобие на Боляра, който управлява своята област.
  5. Най-високо в йерархията стои патриарха, който не се избира, нито се назначава, а се "спуска", така да се каже, отгоре - лично от бог Джа (ООС: назначава се от админите). Царство България досега е имало само един патриарх, който все още е действащ и това е патриарх Maglina.Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.