Свещеник
[Промени] | BBLink: [page=207]Свещеник[/page] | [докладвай]

Свещеникът управлява местната църква (енория) в неговия град.


Изборът на местен свещеник става посредством молитви на жителите на енорията . Периодът на служба, за който се избира свещеникът, е 45 дни.

За да може даден човек да се кандидатира за свещеник, той трябва да отговаря на следните условия: Свещеникът, посредством своя офис, може да извършва следните дейности: Освен всичко друго, заемането позицията на местен свещеник, носи на героя точки божествена истина .

Избирането за свещеник дава и 100 точки влияние.

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.