Ниво
[Промени] | BBLink: [page=75]Ниво[/page] | [докладвай]

След появяването си, вашият герой започва приключенията си в Ренесансовите Кралства от 1-во ниво. Това ниво се повишава, когато героят извършва различни видове действия. Няма ограничение на нивата. Преди сегашната система с неограничен брой нива, съществуваше стара система със само 7 нива. Те могат да бъдат категоризирани така:

Стари нива съотнесени към нови нива:
 1. Селяк - до 10-то ниво
 2. Бедняк - 11-то до 20-то ниво
 3. Селянин - 21-во до 30-то ниво
 4. Заможен селянин - 31-во до 50-то ниво
 5. Занаятчия - 51-во до 100-то ниво
 6. Ерудит - 101-во до 250-то ниво, видове ерудити:
  • Войник
  • Държавен служител
  • Теолог
  • Лечител
 7. Аристократ - 250-то ниво и нагоре
Преминаване към по-горно ниво
Списък със задачи - наличен е от екрана на града

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.