Характеристики
[Промени] | BBLink: [page=79]Характеристики[/page] | [докладвай]

Всеки герой в Ренесансовите Кралства разполага с доста на брой характеристики:
Голяма част от тези характеристики оказват сериозно влияние върху възможните действия на героя. Те могат да се променят (най-често увеличават) посредством много начини, като например:

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.