Глад
[Промени] | BBLink: [page=50]Глад[/page] | [докладвай]

Всеки ден трябва да консумирате храна на обща стойност 2 точки глад, с изключение на героите VI-то и VII-мо ниво, които трябва да ядат общо 3 точки храна.

Гладът на героя е показан в горната част на екрана, между формата и текущото ви действие. Възможните статуси са:
0. Вие сте много гладен
1. Вие сте леко гладен
2. Не сте гладен

Недохранването ще доведе до намаляване на формата на героя, по следния начин:
В резултат, всеки ден, в който формата на героя е под изтощен, той губи няколко точки от неговите характерстики (сила, интелект и чар). Някои хора избират да консумират по-малко храна с цел пестене на пари, като през ден ядат по-малко по следната схема:

При играчи ниво VI и VII тази схема се изменя във вида 3/2/3/2 точки глад.

За да възстановите едно ниво форма, трябва да ядете максимално през деня (съответно 2 или 3 точки).

Наличието на грях Чревоугодие, води до това храните да не дават повече от 1 точка глад. В това число и едни от най-често консумираните храни, които нормално дават 2 точки глад: хляб, месо и риба.

мак