Форма
[Промени] | BBLink: [page=71]Форма[/page] | [докладвай]

Героят трябва да яде всеки ден за да поддържа форма. В противен случай ще видите, някое от следните нива на формата:

0. Мъртъв сте
1. Умиращ
2. Кокалест
3. Кльощав
4. Слаб
5. Изтощен
6. Здрав (във форма)

Внимание: нивото здрав да не се бърка със характеристиката Здраве на героя (изгубени в превода, бел. авт.)

Герой, който не се намира във форма, поне на ниво Изтощен, ще губи всеки ден от характеристиките си (сила, интелект и чар) по няколко точки дневно на произволен принцип.


Консумирането на отвара Панацея, увеличава формата с 1 ниво (трябва да се потвърди).