Репутация
[Промени] | BBLink: [page=179]Репутация[/page] | [докладвай]

Репутацията е една от характеристиките на героя. Точките репутация могат да се видят от профилната страница.

Трябва да отблежим, че точките репутация имат два компонента:
Максималният брой точки репутация (включително тези от доверие ) е 255.

Репутацията на героя помага:
Ако героят притежава грях Похот на 100% той губи 1 точка доверие всеки ден.

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.