Поле с Царевица
[Промени] | BBLink: [page=6]Поле с Царевица[/page] | [докладвай]


Използва:
Царевица
Произвежда:
Царевица

Царевичните полета вероятно са най-разпространените полета в Кралствата. Това е така поради факта, че царевицата е универсален продукт с много приложения. Отглежда се лесно, като няма нужда да я проверявате всеки ден, а само по веднъж в началото и края на производствения цикъл. Препоръчва се за начинаещи фермери.

Цикъл на производство
Царевицата се отглежда в цикли от по една седмица, както следва:
Ден 1 - Садене на царевицата
Ден 2 до 6 - Царевицата расте
Ден 7 - Обиране на царевицата

Обърнете внимание, че на ден 1 задължително трябва да има поне една торба царевица в домашния ви инвентар, която ще се използва за садене.

Добив
Стандартният добив на царевица зависи това дали я отглеждате на първо или второ поле, както и от силата на работниците, който е садил и събирал царевицата.

Първо поле: от 20 до 22 торби
Второ поле: от 15 до 17 торби

По възможност винаги използвайте работници със сила 19 и повече. Или работете самите вие, ако сте натрупали тази сила.

Качество
Качеството на царевичното поле определя добива. В началото то винаги е 50%, като ако наемете работник със сила 19, това повишава качеството с 5%.

Ако разполагате с плуг в домашния инвентар, това автоматично ще повиши качеството на полетата ви (царевични, а също и житни) с 20%.

И накрая - съществува един уникален предмет - торба с оригинална царевица, който повишава качеството на царевичното поле с 25%. За съжаление този предмет е трудно, да не кажем почти невъзможно, да бъде открит.