Ферма с млекодайни овце
[Промени] | BBLink: [page=8]Ферма с млекодайни овце[/page] | [докладвай]


Цена на овца:
35 Жълтици
Използва:
Ножове
Произвежда:
Овче месо
Овче мляко

Фермата за млекодайни овце е една от няколкото видове ферми за животни. За разликата от прасетата, кравите и обикновените овце обаче, млекодайните овце могат да се отглеждат само в определени градове. В Царство България това са Ловеч и Търново. Не се препоръчва за начинаещи фермери, не само защото производството им изисква повече първоначален капитал, а и защото се добиват единствено суровини за производство на луксозни стоки, а не краен продукт за консумация. Всичко казано за обикновените овце, важи и тук, с тази разлика че вместо вълна се добива мляко, а вместо кожи - месо.

Хранене
За да има шанс да наддат на тегло, овцете трябва да се пасат всеки ден. Ако не сте редовни с храненето, много скоро те ще умрат. За щастие тревата не струва пари, така че храненето на овцете излиза безплатно. В зависимост от достигнатото тегло овцете могат да бъдат:

- умираща - 0
- кокалеста - 1
- мършава - 2
- нормална - 3
- месеста - 4
- закръглена - 5
- дебела - 6
- прекалено пълна - 7
- американски тип - 8

Числото е броят овчи трупове, който бихте получили ако заколите овцата. Шансът овцата да нададе на тегло е сравнително висок: в един от три случая (33.3%).

Доене
Доенето на овцете ви носи бутилки с овче мляко. Количеството добито мляко зависи от три фактора:
- колко броя овце доите
- колко време е минало от последното доене на овцете
- какво е нивото на интелект на дояча
Максималният добив на мялко се получава, ако доите 4 овце през 4 дена с дояч с интелект 19 и повече.

Колене
Коленето на овцете ви носи месо в зависимост от теглото на овцата. За целта е нужно да имате нож с поне 1 употреба в домашния инвентар и да наемете колач. Няма специални изисквания за умения. Можете и вие да се наемете да колите, ако не намерите човек за тази работа.

Смъртност
За съжаление млекодайните овце не са по-издръжливи от обикновените. Изчислено е, че средната продължителност на живота им е 10-11 дни, като още на седмия ден има значителен шанс овцата да умре от старост. До шестия ден няма шанс овцата да умре, а от там нататък шансът за смърт в зависимост от възрастта е както следва:

ден 7 - 8%
ден 8 - 10%
ден 9 - 12%
ден 10 - 18%
ден 11 - 25%
ден 12 - 30%
от ден 13 нататък - 35%

Цикъл на производство
Нямаме много информация за рентабилността на млекодайните овце, но предполагаме, че биха могли да се използват същите идеи, като онези прилагани при обикновените овце. Разликата естествено е, че трябва да замените продукта кожи с трупове (месо) и продукта вълна с овче мляко.