Ферма с Овце
[Промени] | BBLink: [page=3]Ферма с Овце[/page] | [докладвай]Цена на овца:
35 Жълтици
Използва:
Ножове
Произвежда:
Вълна
Кожа

Овцефермата е една от няколкото ферми за животни. Тя е полезна най-вече за шивачите, тъй като и двата продукта, които се добиват: кожа и вълна, се ползват единствено и само от тях. Разбира се може да притежавате овцеферма и без да сте шивач, но е пресметнато, че от трите основни ферми за животни (прасета, крави и овце) тази е най-малко рентабилна.

Хранене

За да има шанс да наддат на тегло, овцете трябва да се пасат всеки ден. Ако не сте редовни с храненето, много скоро те ще умрат. За щастие тревата не струва пари, така че храненето на овцете излиза безплатно. В зависимост от достигнатото тегло овцете могат да бъдат:

- умираща - 0
- кокалеста - 1
- мършава - 2
- нормална - 3
- месеста - 4
- закръглена - 5
- дебела - 6
- прекалено пълна - 7
- американски тип - 8

Числото е броят кожи, който бихте получили ако заколите овцата. Шансът овцата да нададе на тегло е сравнително висок: в един от три случая (33.3%).

Стрижене
Стриженето на овцете ви носи вълна. Количеството добита вълна зависи от три фактора:
- колко броя овце стрижете
- колко време е минало от последното стригане на овцата
- какво е нивото на интелект на стригача
Максималният добив на вълна се получава, ако стрижете 4 овце през 4 дена със стригач с интелект 19 и повече.

Колене
Коленето на овцете ви носи кожи в зависимост от теглото на овцата. За целта е нужно да имате нож с поне 1 употреба в домашния инвентар и да наемете колач. Няма специални изисквания за умения. Както и с всяко останало действие във фермата, вие също може да се наемете да вършите черната работа.

Смъртност
Овцете са едни от животните с най-кратък цикъл на живот. Изчислено е, че средната продължителност на живота им е 10-11 дни, като още на седмия ден има значителен шанс овцата да умре от старост. До шестия ден няма шанс овцата да умре, а от там нататък шансът за смърт в зависимост от възрастта е както следва:

ден 7 - 8%
ден 8 - 10%
ден 9 - 12%
ден 10 - 18%
ден 11 - 25%
ден 12 - 30%
от ден 13 нататък - 35%

Цикъл на производство
Предложените по-долу три цикъла на производство не са базирани на официални данни, но са ориентировъчни. В зависимост от това дали искате да произвеждате повече вълна, или повече кожи, съществуват няколко подхода за работа.

Цикъл за производство на кожи
Вероятно това е най-малко рентабилния цикъл, но е оптимизиран ако се нуждаете от повече кожи. Тъй като може да колите само по една овца на ден трябва да купувате овцете само по една през един, или дори през два дни. Така ще имате най-голям шанс да заколите всяка овца. Ако овцата ви е наддала до месеста или повече - колете я на ден 6. От ден 7 до ден 9 колете също овце които са наддали поне до месеста. Най-късно на ден 9 колете всяка една овца. Не стрижете овцете, тъй като това би било нерентабилно.

Цикъл за производство на вълна
Ако се нуждаете само от вълна и никакви кожи, този цикъл е за вас. Купувате 4 овце наведнъж и ги стрижете за първи път на ден 4. Задължително стригачът трябва да има 19+ интелект. Следващото стригане трябва да е на ден 7. Тук вече има шанс (около 30%) да има една или повече умрели овце. Вероятно последното стригане е на ден 10. С изключение на случаите когато разбира се нямате живи овце или е останала само 1. Ако имате поне 2 живи овце на ден 10 - стрижете ги. След това ако има останали живи овце може да ги заколите.

Смесен цикъл
Това може би е най-сложният цикъл, но и най-рентабилният. Ето как изглежда той нагледно:

Ден 0 - купувате 2 овце
Ден 1 - храните
Ден 2 - храните
Ден 3 - храните, стрижете и купувате нови 2 овце
Ден 4 - храните
Ден 5 - храните
Ден 6 - храните и стрижете всичките 4 овце
Ден 7 - храните и колите първата овца
Ден 8 - храните и колите втората овца
Ден 9 - храните, стрижете и купувате нови 2 овце
Ден 10 - храните и колите третата овца
Ден 11 - храните и колите четвъртата овца
Ден 12 - храните, стрижете и купувате нови 2 овце
Ден 13 - храните
Ден 14 - храните
Ден 15 - храните и стрижете всичките 4 овце
Ден 16 - храните и колите първата овца
Ден 17 - храните и колите втората овца
Ден 18 - храните, стрижете и купувате нови 2 овце
Ден 19 - храните и колите третата овца
Ден 20 - храните и колите четвъртата овца
и т.н.