Ферма с Крави
[Промени] | BBLink: [page=4]Ферма с Крави[/page] | [докладвай]


Цена на крава:
45 Жълтици
Използва:
Ведра
Ножове
Произвежда:
Мляко
Телешко месо
Кравефермата е една от няколкото ферми за животни. Тя, както и останалите ферми за животни, не се препоръчва за начинаещи играчи, поради по-високата първоначална инвестиция, която изисква. Основният приход в кравефермите идва от добива на бутилки с мляко, а коленето на животни и получените телешки трупове са допълнителна дейност.

Хранене
Кравите трябва да се пасат всеки ден, като шансът животното да наддаде тегло е само 1 към 15 (~7%). Това на практика означава, че когато дойде моментът да колите кравите, те рядко ще са наддали повече от 1 или 2 пъти. В зависимост от степента на охранване, кравите могат да бъдат:

- умираща - 0 (~10% шанс кравата да е починала от старост)
- кокалеста - 1 (~37%)
- мършава - 2 (~34%)
- нормална - 3 (~15%)
- месеста - 4 (~4%)
- закръглена - 5 (<1%)
- дебела - 6 (~0%)
- прекалено пълна - 7 (~0%)
- американски тип - 8 (~0%)

В скоби е посочен шансът кравата да е достигнала това тегло на ден 13. Както и с останалите животни, трябва да внимавате да не пропускате хранене, тъй като кравите бързо ще загубят теглото си и коленето им ще стане нерентабилно и дори безсмислено.

Доене
Това е основното перо от приходите в една кравеферма, така че е важно да бъдете редовни тук. За целта се нуждате от поне 1 ведро с оставащи 8 употреби (здравина) в домашния инвентар. Виметата на кравите се пълнят всеки 3 дена. За да получите максималния добив от 2 бутилки мляко от крава е нужно да използвате дояч с интелект над 19. Всички крави се доят едновременно от 1 дояч. Може и сами да издоите кравите, ако никой не се хване на обявата за работа. Формулата за получените бутилки мляко от крава е: Добив = 1 бутилка * (1 + Интелект/20) Всяка добита бутилка отнема 1 от здравината на ведрото. Тоест с едно ведро може да издоите 20 бутилки мляко.

Колене
Може да колите само по една крава на ден. За целта е нужно да имате нож в домашния инвентар. Възможно е да колите кравите собственоръчно или да наемете човек. Не се изискват специални умения от човека, който ще коли кравите.

Смъртност
Кравите са най-дълголетните животни, но както ще видите по-долу, доста често поне 1 от вашите крави ще умре преди да е дошло времето за колене. До десетия ден няма никакъв шанс кравите ви да умрат, а от там нататък, с всеки изминал ден има нарастващ процент шанс това да се случи:

ден 10 - 1%
ден 11 - 2%
ден 12 - 3%
ден 13 - 4%
ден 14 - 5%
ден 15 - 8%
ден 16 - 12%
ден 17 - 15%
ден 18 - 20%
ден 19 - 22%
ден 20 - 25%
ден 21 - 30%
от ден 22 нататък - 35%

Цикъл на производство
Предложеният по-долу цикъл на производство е изчислен като най-рентабилен на база шанса за наддаване, шанса за смърт на кравата и актуалните цени на млякото (около 9 ж.), телешките трупове (около 30-32 ж.) и инструментите.

Ден 0 - закупувате 4 крави
Ден 1 - храните кравите
Ден 2 - храните кравите
Ден 3 - храните кравите и ги издоявате
Ден 4 - храните кравите
Ден 5 - храните кравите
Ден 6 - храните кравите и ги издоявате
Ден 7 - храните кравите
Ден 8 - храните кравите
Ден 9 - храните кравите и ги издоявате
Ден 10 - храните кравите (съществува около 4% шанс една или повече от кравите ви да умрат)
Ден 11 - храните кравите (съществува около 12% шанс една или повече от кравите ви вече да са умрели)
Ден 12 - храните кравите и ги издоявате (в 1 от 4 случая няма да издоите максималния брой 4 крави)
Ден 13 - колите най-охранената крава
Ден 14 - колите най-охранената крава
Ден 15 - колите най-охранената крава (ако са останали все още живи)
Ден 16 - колите последната крава, ако им такава (в повече от 3 от 4 случая няма да има жива крава на ден 16)

В следствие на този цикъл може да очаквате добив на около 31-32 бутилки мляко (стига всеки път да ползвате дояч с интелект 19+) и около 6-7 телешки трупа.

Рентабилност
Рентабилността на кравефермата е сметната на база вероятностите за охранване и смърт, както и средните пазарни цени.

Приходи - 478.50 жълтици, както следва:
  • 31.5 бутилки мляко по 9 жълтици = 283.50 жълтици
  • 6.5 телешки трупа по 30 жълтици = 195.00 жълтици
  • Разходи - 388 жълтици, както следва:
  • Закупуване на 4 крави = 180 жълтици
  • Заплати за 4 дояча = 80 жълтици
  • Разходи за ведро при 31.5 бутилки = 63 жълтици (40 жълтици за 1 ведро)
  • Заплати за колачи = 56 жълтици (изчислено е че средно за цикъл ще колите около 2.8 крави)
  • Разходи за нож = 9 жълтици (един нож има 5 употреби)

  • Печалба - 90.5 жълтици или около 5.65 жълтици на ден