Поле със зеленчуци
[Промени] | BBLink: [page=7]Поле със зеленчуци[/page] | [докладвай]


Произвежда:
Зеленчуци

Зеленчуковата градина е един от няколкото възможни избора за ферма в Кралствата. Препоръчва се за начинаещи играчи, поради лесното отглеждане и сравнително бързото пласиране на готовата продукция. А ако случайно не може да продадете зеленчуците си, винаги може да си ги изядете сами.

Цикъл на производство
Зеленчуците се отглеждат с най-краткия цикъл за производство и изискват най-малко човешка сила и внимание:

Ден 1 до 4 - зеленчуците растат
Ден 5 - обиране на зеленчуците

Не е нужно работникът, който ще бере зеленчуците, да притежава интелект. Това означава, че дори начинаещи фермери могат сами да обират градината си. Ако забравите един ден да оберете зеленчуците, винаги може да направите това на следващия ден.

Добив
С поле с качество 50% (не ни е известно как то може да стане 100%) добивът ще бъде следния:

Първо поле - 4 броя
Второ поле - 3 броя

Рентабилност
Рентабилността на полето със зеленчуци се пресмята много лесно. Просто е нужно да умножите броя получени зеленчуци по продажната им цена, от нея да извадите заплатата на градинаря и да разделите на броя дни за отглеждане. Така например:

4 зеленчука по 9 жълтици = 36 жълтици минус 20 жълтици заплата = 16 жълтици делено на 5 дни = 3.20 жълтици на ден.

Обърнете внимание, че дори вие самите да работите на полето, пак трябва да добавяте разход за заплата. Все пак и вашият труд е платен и ако не работехте на собственото си поле, щяхте да работите някъде другаде.