Поле с Жито
[Промени] | BBLink: [page=5]Поле с Жито[/page] | [докладвай]


Използва:
Жито
Произвежда:
Жито

Житното поле е една от основните шест ферми, които могат да бъдат открити във всеки град. Другите са царевица, зеленчуци, прасета, крави и овце. Не е много препоръчително за начинаещи фермери, тъй като житото което се добива, не е краен продукт, а суровина за други продукти. Все пак ако сте решили да специализирате в мелничарската професия (пето ниво), може би не е лошо да започнете с такова поле.

Цикъл на производство
Цикълът е 10-дневен, като подобно на другите зърнени култури и зеленчуците, не е фатално, ако изтървете някое от трите действия. Просто ще наваксате на следващия ден и ще удължите цикъла с 1 ден.

Ден 1 - обработка на почвата (нужен е човек със сила)
Ден 2 - засаждане на житото (нужен е човек с интелект)
Ден 3 до 9 - житото расте, няма нужда от наглеждане
Ден 10 - събиране на реколтата (нужен е човек със сила)

Обърнете внимание, че на ден 2 задължително трябва да има поне една торба жито в домашния ви инвентар, която ще се използва за садене.

Добив
Стандартният добив на жито е различен за първо и второ поле, като зависи и от сбора (по-долу означен с х) на уменията на тримата работници, които сте наели, или от вашите умения, ако сте се хванали сами да работите.
 1. Първо поле
  1. x по-голям от 49: 10 торби
  2. х между 25 и 50: 9 торби
  3. х по-малък от 25: 8 торби
 2. Второ поле
  1. х по-голям от 33: 7 торби
  2. х по-малък от 34: 6 торби

Качество
Качеството на житното поле определя добива. В началото то винаги е 50%, като ако то се обработва от хора с максимално високи умения, това повишава качеството с до 5%.

Ако разполагате с плуг в домашния инвентар, това автоматично ще повиши качеството на полетата ви (житни, а също и царевични) с 20%.