Мелница
[Промени] | BBLink: [page=15]Мелница[/page] | [докладвай]

Мелницата е един от видовете работилници, които човек може да избере когато достигне V-то ниво. Работата в мелницата е доста еднообразна, като работните интервали могат да бъдат от 1 до 22 часа. Добра идея е мелничарят да има житни ниви, защото така няма нужда да разчита на някой друг за изходната си суровина.

Колкото по-високо е нивото на интелекта, толкова по-бързо работи майсторът в работилницата си. Максималният бонус при 255 интелект е 20% занижено време за работа, като между 0 и 255 интелект, бонусът нараства пропорционално. Така например при 51 точки интелект, бонусът ще бъде 4%.

Възможна продукция

В мелницата житото се преработва в брашно.