Mohu
[Промени] | BBLink: [page=139]Mohu[/page] | [докладвай]

Моху се написа като "MoHu", но французите друго решиха.