Ръководство за скитник - недовършено
[Промени] | BBLink: [page=201]Ръководство за скитник - недовършено[/page] | [докладвай]

Скитническият живот има своите предимства и недостатъци. Основен недостатък е, че губите безплатната нива, която иначе получавате при достигане на трето ниво, както и 35-те кредита, които също получавате, ако изберете да станете Селянин. Но за сметка на това 90-те жълтици си остават при вас. Друго предимство е, че получавате допълнително място в личния инвентар. Без никакъв интелект товарът ви е 250 (или с 50 повече от другите). Винаги може да се откажете от скитническия живот, като просто закупите нива, но това ще ви струва между 400 (ако намерите нива по обява от друг играч, която се продава за толкова) и 550 жълтици (от кметството - 500 жълтици за нивата и 50 жълтици за избор на култура).

По-надолу може да откриете изискванията за качване на ниво.

За четвърто ниво:
- Продайте 50 предмета на пазара. (До сега сте продали: N.)
- Имайте поне 15 точки репутация, от които максимум 8 точки доверие.
- Имайте поне 10 точки сила.
- Имайте поне 10 точки интелект.
- Имайте поне 10 точки чар
- Имайте поне 200 жълтици във Вашия инвентар
- Публикувайте 10 съобщения в различни градове или държави (Публикувани съобщения: N/10)
- Посетете 5 различни градове. (До сега сте посетили N града)