Началник на пристанище
[Промени] | BBLink: [page=216]Началник на пристанище[/page] | [докладвай]

Бивайки назначен от Инспектор по мините и инфраструктурата, Началникът на пристаището получава достъп до офис, в който най-отгоре вижда информация за състоянието на пристанището. Това е всъщност неговия живот или здравина. Ако не е било атакувано, ще има пълния си набор от точки (максимум 200 точки). Когато кораб (или флотилия) атакува пристанището, отнема част от здравината му в зависимост от това, с каква атака разполага. В последствие пристанището ще трябва да бъде ремонтирано, което излиза доста солено на града.

Следват функциите, с които ще боравите, докато сте на чело на пристанището:


По-нататък ще се спра подробно на всеки от тях. Последната опция е Подай оставка. Не Ви съветвам да я използвате поради две причини - първо така доброволно се отказвате от една доста атрактивна игрова опция, каквато е началничеството, и второ, ако действието Ви не е съгласувано с Инспектора по мините, оставяте пристанището без надзор. Това може да доведе до обърквания в корабния трафик.

Съобщение от пристанището

Тук може да промените съобщението, което се вижда от града.

СтроителствоТук виждате колко работа остава да бъде свършена, за да се вдигне нивото на пристанището. По-високото ниво осигурява повече места за кораби, както и възможност да се строят по-големи и по-скъпи кораби.

От тук се избира колко обяви за работа да пуснем дневно и с каква заплата. Няма конкретни изисквания за наеманите работници, като сила или професия. Затова и ще се стремим да им плащаме възможно най-малко. За съжаление заплатата може да варира в граници 18-25 жълтици, но пък при добро желание в последствие част от тези пари могат да се дарят обратно на града.

Важно е да се отбележи, че заплатата се определя в сребърници, т.е. 100 сребърника = 1 жълтица.

Инвентар на пристанището

Тук трябва да се поставят всички пари и материали, необходими за строителство на кораб или ъпгрейдване на пристанището. Необяснимо за мен, началникът на пристанището няма опция да прехвърля пари или вещи от личния си инвентар в този на пристанището. Това може да стане само с поръчение. Затова е добре началникът на пристанището да е различен от кмета на града, в противен случай парите и материалите ще трябва да минават през държавната хазна. Също така не може да прехвърля и от инвентара на пристанището към личния си инвентар.

Комуникаця с капитанитеВ таба Комуникация с капитаните можете да видите с колко дока разполагате и колко от тях са свободни в момента. Когато капитан на кораб е подал молба да акостира, ще виждате името му и името на кораба му в графата Молби за акостиране и ще имате опция да приемете или да откажете. Имайте пред вид, че дори и да откажете молбата на някой капитан, той пак може да се опита да акостира със сила, нанасяйки по този начин щети на пристанището и на останалите кораби в него, но и поемайки щети самият той (корабът, не капитанът!).
Аналогично е и с исканията за поправка - можете да приемете или да откажете. Приемайки кораб за поправка, той отново заема едно място на доковете - т.н. Сух док.

Сух док


Сухият док е мястото, където се ремонтират и строят нови кораби. Колкото по-високо е нивото на пристанището, толкова повече сухи докове ще има то (максимален брой 5) и съответно повече кораби ще могат да се ремонтират или строят едновременно.


Показва се списък с възможностите за избор и кратка информация за всеки вид кораб. Това, какви кораби може да строи дадено пристанище, зависи не само от нивото му, но и от това къде се намира. Най-общо казано, пристанища в Северна Европа могат да строят кораби от тип КОГ, докато пристанищата в Южна Европа - кораби от тип КАРАКА. Разбира се, това са кораби за четвърто ниво пристанище, което означава че могат да се строят само във военноморски пристанища. Максималното ниво, до което може да се развие речно пристанище, е трето.

Когато има кораб за ремонт, капитанът подава молба за поправка и Началникът на пристанището мести кораба на Сух док. Всеки ден Пристанищният пуска обяви за работа, в съответствие с щетите, които трябва да се поправят. Пример:


Каюта
Каютата е последният таб, на който остана да се спра.

Тук няма никакви опции, които да можем да избираме. Можем просто да излезем на дока и да се огледаме в малък радиус около града. От тук може да се следи корабният трафик около пристанището.


Строеж на кораби:

*Small note about making ships/boats: Particularly with the Barge

The boat must be launched (or put into the water) before the HM is able to name a Captain. Also, the HM can not be working for the day in order to name the Captain from the dock. (The boarding button will not appear until then either, though there is no need to board in order to name a Captain.)

Забележка: Информацията е копирана от поста на Ivan_salgado във форума на Царство България. Нанесени са поправки.