Корабостроителен док
[Промени] | BBLink: [page=218]Корабостроителен док[/page] | [докладвай]


Сух док

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.