Тест за преминаване към 7-мо ниво
[Промени] | BBLink: [page=49]Тест за преминаване към 7-мо ниво[/page] | [докладвай]

ПРИМЕРЕН ТЕСТ, КОЙТО ПОЛУЧАВАТЕ, КОГАТО СТЕ СЪБРАЛИ НЕОБХОДИМИТЕ ТОЧКИ В ИЗБРАНИЯ ПЪТ:

Верните отговори са удебелени.


Въпрос 1: Спиш спокойно, когато изведнъж имаш усещането, че някой се опитва да говори с теб. Отваряш очи. С кои думи ще опишеш това благотворно и топло чувство, което имаш?

•"Какво става? Какво е това призрачно присъствие, което усещам? Сънувам ли?
•"Боже? Ти ли си чистото понятие, чието съществуване не може да бъде доказано, но се използва като регулиращ принцип на практичния разум?"
•"Джош, това ти ли си?"
•"Джеръми Бийдъл, знам, че си ти! Покажи се веднага!"


Въпрос 2: "*ИМЕ*, реалността е много по-сложна, отколкото изглежда си способен да разбереш. Още не си готов да разбереш истината."

•"OK"
•"Добре тогава"
•"Ами ако ти там телешки труп в замяна?"
•"Хей, Джеръми Бийдъл, гледал съм всички епизоди на "Beadle's about" и съм голям почитател!"


Въпрос 3: КАКВО НАПРАВИ С ЖИВОТА СИ, *ИМЕ*?" (Избери своя път):
•"Вярно служих на Универсалната римско аристотелова църква."
•"Служих на Държавата и на армиите, за да защитавам реда, поставен на Земята."*
•"Цялостно изучих Науката и Медицината."
•"Животът ми се състоеше предимно в строене на замъци от пясък и камъчета."


Въпрос 4:"Как си представяш остатъка от живота си, *ИМЕ*?"

•"Ами, ще продължавам вярно да следвам пътя, който скромно избрах, и да разпространявам Твоите учения."
•"Господи, ще продължа да работя здраво, за да наставлявам Държавата и да поддържам Ред в Царството."
•"Мисля, че ще вземам наркотици."
•"Малко отегчен от живота, надявам се един ден да живея в лукс, спокойствие и прекомерни удоволствия."


*Примерът е за герой, избрал пътя на Държавата или на Армията. Нямам претенции да е точен. (б.пр.)