Кметство
[Промени] | BBLink: [page=173]Кметство[/page] | [докладвай]

Кметството е основният център, където се случва почти всичко в града.

За разлика от реалната ренесансова Европа, в Ренесансовите Кралства, всеки град се ръководи от кмет избран за период от 30 дни. Всеки един герой от III-то ниво нагоре може да се кандидатира и да глаусва за кмет по време на кметските избори.

Възможните действия в кметството са:Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.