Църковна хазна - енория
[Промени] | BBLink: [page=208]Църковна хазна - енория[/page] | [докладвай]

За църковната хазна на епархията вижте тази страница.

Църковната хазна може да бъде използвана единствено от местния свещеник.

Тя се захранва посредством: Парите в хазната могат да се използват за:

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.