Работник
[Промени] | BBLink: [page=231]Работник[/page] | [докладвай]

Работникът е човек, който е бил нает на работа посредством предложение за работа от таблото с обяви на Кметството. Възможните места за работа са:

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.