Пивоварна
[Промени] | BBLink: [page=24]Пивоварна[/page] | [докладвай]

Пивоварната е уникална работилница, която може да бъде открита единствено в манастирите. Монасите, които работят там, варят бира, която след това се продава от кръчмарите в хановете.

Колкото по-висок е интелекта, толкова по-бързо работи майсторът в работилницата си. Максималният бонус при 255 интелект е 20% занижено време за работа, а между 0 и 255 интелект, бонусът нараства пропорционално. Така например при 51 точки интелект, бонусът ще бъде 4%.

Необходими материали

За пълен цикъл на варене трябват:
Почистване на пшеницата Накисване

Цел : Да се ​​увеличи съдържанието на влага в пшеницата, за да се позволи покълването. Зърната се накисват във вода.
Капацитет : Накисване на 1000 единици пшеница, почистена на ден.
Добив : 1000 единици почистена пшеница се преработват в 1000 единици пшеница при съдържание на влага от около 45%.
Работна сила : 1 монах може да накисва 1000 единици почистена пшеница на ден.
Техника : Преди да преминете към следващата стъпка е по-добре да натрупате 1000 единици втвърдена пшеница, така че е разумно монахът, който работи, накисва 1000 единици жито, почистени наведнъж, така че тази стъпка да продължи само само един ден .

Покълване

Предназначение : Разстелете навлажнените житни зърна върху големи площи, които образуват покълналото и проверете температурата и съдържанието на влага в ядките, за да осигурите добро покълване.
Капацитет : Покълване на 1000 единици пшеница на ден .
Добив : 1000 единици закалена пшеница се трансформират в 1000 единици покълнало жито, ако всичко върви добре.
Работна сила : 1 монах може да обработва 50 единици твърда пшеница на ден.
Процес : Съдържанието на влага в твърдата пшеница, след пускането на храсталака в експлоатация, е 45%, а температурата й - около 15 ° C.
Всеки час всеки един от монасите, които работят в зародиш (и игуменът ), може да промени всеки от тези параметри с + или - 1 ° C или + или - 1% влажност.
Ако никой не е променил параметър, той се променя спонтанно. В този случай на всеки час температурата може да се развива спонтанно между + 0 ° C и + 1 ° C, а влажността може да се променя между -2% и 0%.
Температурата трябва да остане между 10 ° C и 20 ° C. Съдържанието на влага трябва да остане между 37% и 50%. В случай, че в даден момент това не е така, тогава ще бъде приложено наказание: 2% от количеството на вложената пшеница се губи за всяка точка на влажност или всяка степен на разлика с обхвата. По този начин температура от 22 ° C причинява загуба на 4% пшеница.
Техника : Монах може да се грижи за покълването сам за един ден , но той трябва да присъства на всеки час в продължение на 20 часа, което може да бъде много ограничително за него, така че е по-добре монасите да се организират за планирайте каране, така че до 20 монаси могат да се обръщат през целия ден .

Изпичане в пещ

Цел : Да спрете покълването, като премахнете влагата от зърната, като ги нагреете в пещ.
Капацитет : 1000 единици покълнало жито на ден .
Добив : 1000 единици покълнало жито дават 1000 торби с малц , ако всичко върви добре.
Работна сила : 1 монах може да обработва 500 единици покълнало жито на ден.
Процес : 3 фази:
 1. Разпалване на пещта:
  Игуменът е този, който го прави.
  Изисква дърво .
 2. Изсушаване : Влагата изтича. Температурата трябва да остане между 40 ° C и 50 ° C.
  Температурата се проверява автоматично на всеки два часа.
  На всеки два часа 1 монах може да промени температурата с + или - 1 ° C. Ако никой не е променил параметър, той се променя спонтанно и в този случай на всеки два часа температурата може да се промени между -1 ° C и + 1 ° C.
 3. „Палене“ : За 2 часа температурата трябва да се повиши между 80 ° C и 105 ° C.
  Температурата се проверява автоматично на всеки половин час.
  1 монах трябва внезапно да повиши температурата, след което да се изключи два часа по-късно (температурата трябва да се контролира)
  На всеки половин час 1 монах може да промени температурата с + или - 2 ° C. Ако никой не е променил параметър, той се променя спонтанно и в този случай на всеки половин час температурата се развива по малко сложен начин:
  1. между + 5 ° C и + 15 ° C през първия половин час
  2. между + 0 ° C и + 3 ° C през втория половин час
  3. между -2 ° C и + 1 ° C през третия половин час
  4. между -3 ° C и 0 ° C четвъртия половин час
  5. между -5 ° C и -2 ° C през следващите половин час
  Паленето трябва да продължи между 2 и 2:30. Ако трае по-малко, ще има загуби от 25% за половин час липсващи в сравнение с 2 часа. Отвъд 3 часа всичко ще бъде загубено.
Възможните санкции са същите като при покълването и за двете фази.
Технически :
Задължително е да направите паленето преди края на деня, в противен случай избиването е силно компрометирано.
Сътрудничеството между всички монаси е абсолютно необходимо, така че температурата и влажността да бъдат следени оптимално: ако няколко монаси решат да действат едновременно, това може много бързо да се превърне в тотално бедствие и в последваща загуба на всички покълнало жито.

Варене

Предназначение : За варене на малца за получаване на мъст .
Капацитет : 10 торби малц на ден .
Добив : 1 торба сварен малц дава 100 единици мъст .
Работна сила : 1 монах може да вари 5 торби с малц на ден.
Процес : Температурата на малца трябва да е между 68 ° C и 76 ° C.
Температурата се проверява автоматично на всеки час.
На всеки час 1 монах може да промени температурата с + или - 1 ° C. Ако никой не е променил параметър, тогава този се развива спонтанно и в този случай на всеки два часа температурата може да се развива между -2 ° C и + 1 ° C.
Техника : 2 монаси са достатъчни за тази операция, за да сварят всички торби с малц .

???

Предназначение : Стабилизирайте мъстта и добавете аромат, като добавите торбички с хмел.
Капацитет : 1000 единици мъст на ден .
Добив : 1000 единици скочена мъст .
Работна сила : 1 монах може да прескача 1000 единици мъст на ден.
Процес : Добавяне на торбички с хмел към мъстта .
Една торба хмел е необходима на 100 единици мъст .
Техника : Само 1 монах е достатъчен, за да прескочи 1000 единици мъст , но не трябва да забравяме да доставим торбички за хмел в пивоварната ...

Ферментация

Цел : За да се образуват успокояващите мехурчета и алкохол от качествена бира, е необходима ферментационна фаза.
Капацитет : 1000 единици скачала мъст на ден .
Добив : 1000 единици ферментирали трябва да дават 1000 единици бира на ден.
Работна сила : 1 монах може да ферментира 1000 единици скочена мъст на ден.
Процес : Температурата трябва да остане между 15 ° C и 20 ° C в продължение на 3 дни .
Температурата се променя малко, но така или иначе трябва да се наблюдава.
Не знам кога температурата се проверява автоматично ...
Не знам на колко градуса монахът може да промени температурата или кога ...
Не знам до каква степен температурата пада или се повишава, ако нищо не се направи от монаха ...
Техника : Само 1 монах е достатъчен, за да ферментира 1000 единици скочена мъст . Трябва само да присъства 3 дни, за да се следи правилно температурата.

Опаковане

Предназначение : За кондициониране в бъчви , по-подходящи за транспортиране от големи камери, за да се продаде бирата на ханджиите .
Капацитет : 1000 единици бира на ден .
Добив : 1000 единици кондиционирана бира дават 10 барела бира на ден.
Работна сила : 1 монах може да напълни 5 кегове бира .
Процес : отнема 1 барел на 100 единици бира .
Техника : 2 монаси са достатъчни за тази операция, за да подготвят всички бирени единици, но не трябва да забравяме да доставим цеха за варене в бъчви .