Товар
[Промени] | BBLink: [page=244]Товар[/page] | [докладвай]

Всеки предмет има определен товар, който се натрупва в инвентара ви, и не оказва влияние на действията на героя ви, стига да се намира в града. Когато пътувате, обаче, и когато се записвате в гарнизона на кметството, трябва да съобразите товара, който взимате със себе си. Ако сте претоварени, няма да направите движението (или няма да успеете да се запишете в гарнизона). При пътуване в група е важно общият товар на групата да не е надвишен. Тогава движението ще се изпълни за всички членове на групата, независимо от това дали някой е претоварен.


Максималният товар, който всеки може да носи, когато пътува, се изчислява по следния начин:

200 основни
+20 точки за всеки 50 точки Сила (от 50 нагоре)
+50 точки за тези, които са избрали да са Скитници
+200 от Количка +240 от Коледна шейна (важи само през зимата)
Бонусите към товара от количката и от шейната не се натрупват, ако се използват заедно.

При пътуване с кораб максималният товар се определя от капитана за всеки плавателен съд.