Търговска карака
[Промени] | BBLink: [page=224]Търговска карака[/page] | [докладвай]

Търговска карака е търговски кораб, срещан в Средиземно море. За построяването му е нужно пристанище ниво 3.


Характеристики:
Живот: 25
Бойни точки: 2
Екипаж: 5
Място: 24
Максимален товар: 36 000
Платно: триъгълно
Продължителност на живота: 3 месецаСтроеж и поправка на кораба:
Пристанище ниво 3
Разходи за изграждане на обекта: 2500 жълтици
Корпус: 15 Дърводелци, 600 бр. Дърва
Стройтелство: 5 работници, 2 Мачти.
Стъкмяване: 4 работници, 2 Големи платна
Довършителни работи: 5 работници, 3 Малки платна
Възстановяване на една точка живот: 15 Дърва, 3 работници.